Natursti

Natursti på Danseråsen


Vi har laget en liten natursti som starter bak lavvoen vår på Danseråsen. Oppgaveark og fasit ligger i mappe i hyttene (vår, sommer, høst), bortsett fra i Furuhytta og Klatrehytta som ligger såpass langt unna. Naturstien er egnet på barnefamilier. Vi ønsker dere en riktig god tur!