Tretopphytter Elg1 Flat

Dyr- og naturopplevelser

Naturopplevelsene ved hyttene er nære og intense. Fugler og dyr, stillhet, vind i trekronene, måneskinn eller stjerneskudd over mørk nattehimmel.


Vi driver naturtilpasset foring av fugler og dyr i området. Elgen ses ofte, også villreinen streifer i området sommer og høst. På myrene ved Furuhytta, Granhytta og Bjørkhytta kan orreleiken ses fra hyttene uten at dette forstyrrer spillet. Fra Furuhytta er det også sett bjørnespor i myrkanten, kongeørn, rev og mår på åte, fiskeørn i tretoppene, reinflokk og traner på myra.
Foringsbrett på ulike plasser i trekrona fylles hele året. Småfugl i mengder, ekorn og hakkespetter er faste gjester og gleder både barn og voksne med sitt nærvær på tretoppverandaen.

Fugleliv i tretopphyttene
Fugleliv i tretopphyttene

Positive naturopplevelser:

 • Eksklusivt og behagelig bosted midt i naturen
 • Utsikt til spennende villmarksnatur
 • Solens gang gjennom trekronene
 • Bålkos og grilling 8 meter oppi trærne
 • Stjernetitting uten forstyrrende lys fra byer og hus
 • Nordlysaktivitet i Sør-Norge er sjelden, men flott å se fra tretopphyttene når det først dukker opp
 • Lytte til nattestillheten
 • Er du heldig kan du se elg fra verandaen
 • Småfugler, ekorn og hakkespetter på fugleforinger ved veranda
 • Ekorn og småfugl kan spise solsikkefrø fra hånda di
 • Se fisken vake i vannene ved Himmelhytta og Lerkhytta
 • Orreleik på myra ved Furu, Gran og Bjørkhytta
 • Fugleliv i vannet ved Lerk, Gran, Bjørk og Himmelhytta.
 • Innimellom kan du se traner på myrene

Alle bilder på hjemmesidene er tatt fra eller ved Tretopphyttene.