Truger

 

Gjester i tretopphyttene vil kunne låne fire par truger gratis.

 

Tretopphyttene ligger i almenningsskogen mellom 500-600 m.o.h, så snøen kommer tidlig.

Vi har 4 par truger i hver hytte for fri bruk for våre Tretopphyttegjester, bortsett fra i Klatrehytta.


Trugene henger på hyttevegg, rekkverk eller er å finne i utebod.