Natursti

Vi har laget en liten natursti som starter bak Lavvoen vår på Danseråsen. Stien går gjennom skogen på oversiden av Granhytta og Bjørkhytta. Oppgaveark og fasit ligger i infoperm i hyttene og i Lavvoen, bortsett fra i Furuhytta og Klatrehytta som ligger såpass langt unna. Naturstien er egnet for barnefamilier og kan brukes vår, sommer og høst. Klatrehytta på Helgøya har en egen forundringssti. Lykke til og god tur!