Natursti

Natursti på Danseråsen

 

Vi har laget en liten natursti som starter bak Lavvoen vår på Danseråsen. Oppgaveark og fasit ligger i infoperm i hyttene og i Lavvoen, bortsett fra i Furuhytta som ligger såpass langt unna. Klatrehytta har en egen forundringssti. Naturstien er egnet for barnefamilier og kan brukes vår, sommer og høst. Vi ønsker dere en riktig god tur!